Search for content, post, videos

Hansenowie: nasi ojcowie i matki

Zofia i Oskar Hansenowie znani są głównie jako architekci, choć ich projekty wyprzedzały swój czas i wiele z nich pozostało na papierze. W Warszawie mamy tylko dwie ich realizacje – osiedle Przyczółek Grochowski i bloki na osiedlu Rakowiec.

Oskar Hansen zaczął swoją karierę od mocnego uderzenia – jeszcze jako student na konferencji w Bergamo w 1945 roku skrytykował Le Corbusiera twierdząc, że zasady przez niego proponowane są nieludzkie. Że to, co buduje jest bardziej pomnikiem twórcy, niż przestrzenią, z której ludzie rzeczywiście będą chcieli korzystać. Teoria Hansena miała zakładać otwarcie architektury na współtworzenie jej przez użytkowników.

Na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej ideę Formy Otwartej dobrze ilustruje katalog ekspozycji w Mediolanie z 1960 roku. Mamy tu zdjęcia pokazujące jak różni mogą być mieszkańcy jednego bloku i grafikę z przekreślonymi puszkami sardynek. Bo blok to nie puszka z sardynkami, nie maszyna do mieszkania.

Wystawa „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta”, zaprojektowana przez Centralę, uzmysławia, jak złożona była twórczość Hansenów i jak zazębiały się jej poszczególne elementy – architektura, projektowanie wystaw, wnętrz, rysunki, rzeźbiarskie obiekty, meble, działalność pedagogiczna.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej wskazuje tu kolejnego swojego ojca założyciela – klasyka 2 poł. XX wieku, który ukształtował nasze dzisiejsze myślenie o sztuce. Kuratorzy zainicjowali nowe badania, czym hansenowska architektura wrażliwa społecznie może być dzisiaj. Wystawa gościła już w kilku ośrodkach za granicą. Tam eksponowana była postać Oskara, w Warszawie dołączyła do niego Zofia. Bo muzeum ma nie tylko ojców, ma też matki.

Wystawę „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta” można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22, w dniach 16.09-29.10. Wernisaż 15.09 o godz. 20. Wstęp na wystawę jest wolny. Więcej na stronie hansen.artmuseum.pl.

Zdjęcia: mat. MSN/dzięki uprzejmości Fundacji Zofii i Oskara Hansen oraz Bartosz Stawiarski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • [ulp id=’h2x9Yh1d45Vprwn7′]